CIMCORE Arm


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Měřící ramena


přesné dotykové i bezdotykové (laserové) měření


Přenosné souřadnicové měřicí stroje


jsou konstruované pro měření, kontrolu a digitalizaci v různých odvětvích průmyslu. Jedná se o ruční měřící stroje, které převádějí pohyb ze šesti rotačních snímačů na klasický výstup XYZ zpracovávaný výkonným softwarem v češtině. Pracovním prostorem je díky tomuto uspořádání koule, jejíž průměr je dán délkou ruky. Tyto souřadnicové měřicí stroje se zejména aplikují pro kontrolu součástí, které nelze přenášet nebo umístit do běžného stacionárního souřadnicového měřicího stroje. Výrobce Cimcore je průkopníkem v oblasti těchto strojů. Jeho silnou stránkou jsou bohaté zkušenosti s uplatňováním nejnovějších technologií, materiálů a aplikací.

Přenosné souřadnicové měřicí stroje jsou mladé. Dosud se v českém jazyce neustálil jednoduchý název těchto měřidel. Název Přenosný souřadnicový měřicí stroj je velmi dlouhý. Anglickému výrazu “arm” nejlépe odpovídá český výraz ruka nebo rameno. Jednotlivé klouby přebírají názvy kloubů ruky, tj. ramenní (shoulder), loketní (elbow) a zápěstní (wrist). Pokusíme se používat tuto terminologii.


Proč koupit rameno CimCore?

Ramena CimCore INFINITE mají mnoho nových vlastností, které je činí ideálními prostředky pro kontrolu v odděleních kontroly kvality a v dílnách.


Wi-Fi bezdrátová konektivita

Rameno používá Wi-Fi bezdrátovou komunikaci (WIFI 8.02.11b), a proto dovoluje umístit počítač na nejvhodnější místo, bez starosti kudy vést kabel. Ve spojení s integrovanou baterií Li-ION získává rameno INFINITE neomezenou přenosnost.


Integrovaná Li-ION baterie

Nová integrovaná Li-ION baterie zajistí napájení ramen CimCore INFINITE po dobu až 8 hodin v místech, kde není k dispozici napájení ze sítě, nebo přítomnost kabelů činí problém. Je ideální pro měření v terénu.


Nekonečná rotace

Všechna dodávaná ramena mají nekonečnou rotaci (bez omezení) hlavních os (patent CimCore). To umožňuje kontrolu rozměrů v těžko přístupných místech a zabraňuje poškození ramene při dosažení narážek jako u ramen jiných výrobců.


Nová konstrukce “zápěstního” kloubu

Nová konstrukce “zápěstního” kloubu ramena INFINITE obsahuje 3 velká dotyková tlačítka, která vylepšují ergonomii a produktivitu.


Překonstruovaný magnetický stojan

Ramena INFINITE obsahují nový magnetický upínací stojan jako základní příslušenství. Tato konstrukce zajišťuje mimořádnou tuhost a flexibilitu.


Inteligentní, rychlá výměna sond

Sondy pro ramena INFINITE jsou vybaveny inteligentními sondami s novým grafitovým dříkem. Sondy je možno vyměnit bez použití nástrojů v době kratší než 10 sekund bez potřeby kalibrace nebo přerušení kontrolního programu. Identifikace každé sondy předává do softwaru informace o typu nainstalované sondy a jeho kalibraci. V případě, že je potřeba vyměnit pouze dotyk, může si provést kalibraci zákazník sám.


Nízkoprofilová vyvažovací podpěra

CimCore podpěra vyrovnává hmotnost ramene a sondy. Tím se snižuje únava operátora a umožňuje obsluhu jednou rukou. Podpěru je možno v případě potřeby velmi jednoduše odejmout a upnout rameno v horizontální nebo vertikální poloze, případně i “hlavou dolů” tak, aby bylo možno uskutečnit nejrůznější úlohy měření.


Verifikace systému uživatelem

Pouze CimCore dodává s ramenem kalibrovaný délkový standard navázaný na NIST. Toto umožňuje uživateli snadno verifikovat a dokumentovat parametry systému podle požadavků ISO.


Ramena jsou vyrobena z uhlíkových kompozitů

Všechna ramena CimCore jsou konstruována a vyrobena z uhlíkových kompozitů. Uhlíkové kompozity jsou 25 krát teplotně stabilnější než hliník a tak omezují vliv teploty na přesnost měření na minimum. Trubky z uhlíkového kompozitu mají při normálním použití záruku po celou dobu životnosti ramene.


 

Světově první laserová skenovaní stanice pracující v reálném čase.

Pouze CimCore nabízí jako volitelné příslušenství laserovou skenovaní stanici pracující v reálném čase. Stanice skenuje přes 23 000 bodů za sekundu. Tento systém významně zlepšuje produktivitu a je ideálním nástrojem pro skenování, digitalizaci výrobků a inspekci měkkých a neformovatelných dílů.