Příslušenství


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Příslušenství


GridLOK®


CimCore s hrdostí představil GridLOK® – 3D rozšíření kapacity stroje. Tento měřicí a kontrolní systém umožňuje každému zkontrolovat velké součásti bez vysoké ceny, komplexně, bez nutnosti použít stabilní (nepřenosný) měřící stroj. Jedinečný, patentově zaregistrovaný návrh dramaticky zlepšuje produktivitu práce a dovoluje kontrolu detailů uvnitř, vzadu, a pod velkými obrobky. Všechny tato místa jsou těžko měřitelná nebo neměřitelná jiným zařízením. GridLOK® poskytuje všechny tyto výhody bez poklesu přesnosti přenosného měřicího stroje . GridLOK® může používat jedno nebo více ramen CimCore. Všechna ramena mohou být při měření ve stále stejném souřadném systému. Systém může změřit rozsáhlý obrobek nebo rozmanité menší díly. Přesnost ramene je garantována v prostoru 4 x 6 metrů nebo volitelně do 60 x 60 metrů. GridLOK® zvětší přesnost měření protože všechny odměřené body jsou v absolutních rozměrech vztaženy na tentýž počátek s nulovou součtovou odchylkou bez ohledu na to, kolikrát byl přenosný stroj přemístěn. Tato metoda nahrazuje starou metodu “žába”, která způsobovala kumulativní zhoršení přesnosti vždy při přemístění stroje. Volumetrická přesnost je ekvivalentní přesnosti zjištěné laserem při ověření s připočtením chyby ramene. Rastr GridLOK® má volumetrickou opakovatelnost ± 0,050mm. Upevnění stroje dle volby např. na magnetickou základnu nebo na stativ Brunson mohou přispět k objemové nejistotě lepší než ± 0,050 mm. Systém užívá malý průměr kuželových sedel namontovaných v betonové podlaze nebo ocelové desce v 800 mm vzdálenostech. Kuželová místa jsou pak ověřeny laserem podle předpisu CimCore. Toto se provádí pouze instalaci. Později již není laser zapotřebí. Po přemístění ramene do nové polohy se operátor dotkne sondou tří různých kuželových sedel. Software provede automaticky transformaci souřadnic do společného počátku. To je vše. Tato činnost zabere méně než 5 vteřin. K přemístění ramene a jeho “uzamknutí” v nové poloze není nutné žádné přerušení programu, žádné použití tlačítka, a žádná klávesnice …je naprosto automatické!


SpaceLOK®


CimCore je hrdý na představení SPACELOK™, nová technologie umožňuje zvětšení prostoru měření vašeho CimCore přenosného stroje faktorem 2.5 bez rostoucí nejistoty měření. Po ustavení CimCore stroje k jedné ze tří SPACELOK™ plošek, může být stroj přemístěn ve vztahu k další ploše bez ztrátové souřadného systému. SPACELOK™ zvětší přesnost měření všech bodů při přemístění tím, že zde není žádná součtová odchylka při měření dílu, oproti jiným metodám..

SPACELOK™ je ideální pro měření vnějších a vnitřních dílů například kokpit, trupy, přívěsné vozíky, laminátové skořepiny, kabiny nákladních aut, podpěrné konstrukce a základy strojů. SPACELOK™ nemá vliv na přesnost stroje.

Specifikace zahrnuje:

 • Připevnění stroje (kymácení na magnetické základně) může přispět do ± .050 mm nejistoty na celkovou přesnost stroje ± 0.1 mm. o SPACELOK™ je kompatibilní s stroji CimCore’s 2.4-, 2.8-, 3.0- a 3.6 metru STINGER II™ a 3000i™.
 • SPACELOK™ je k dispozici ve stabilním nebo přenosném uspořádání. Přenosné uspořádání umožňuje SPACELOK™ lehce přemístit z místa na místo.

Tube Inspection Station™ – Stanice pro kontrolu trubek


CimCore stanice na kontrolu trubek je systém, který poskytuje všechny nástroje potřebné pro kontrolu např hydraulických trubek a výfuků. Když používáte připevnění magnetickou základnou, je CimCore jediný přenosný systém pro kontrolu trubek na trhu. Balík se skládá z šesti osé paže souřadnicového měřenícího stroje, stolního počítače a monitoru, Windows® Supravision™ softwaru pro kontrolu trubek, kontrolní stůl a bezdotykovou sondu na trubky. Tento balík bude určuje délku trubky, úhly ohybu, odpružení trubek a korečních dat ohybů. Data, obsahují absolutní a přírůstkové délky, rotace a úhlové údaje, výstup může být v různých formátech. CimCore bezdotyková infračervená sonda se hodí se pro měření do průměru trubek 150 mm. Tyto inteligentní sondy jsou vyměnitelné bez nástrojů nebo rekalibrace. Když je použita základna s magnetickým upnutím, CimCore trubkový systém může být nasazen na měření častí vedení, nárysy, hadice a trubky v zástavbě, tím se získá čas a úsilí.


Příslušenství


Řada příslušenství zahrnuje např.: kontrolní stativ, cestovní kufr, adaptérové desky, pracovní upínání, pracovní stanice a rozsáhlý seznam dotykových i bezdotykových sond včetně laserové skanovací hlavice.


Laserové skenovací hlavy Perceptron


je revoluční řešení skenovacích nástrojů pro zpětné konstruování, výrobu prototypů, pro spojení s CAD nebo CAM. Laserová hlava Perceptron Scan Works Lite ve spojení s ramenem CimCore 3000i zajišťuje 3 rozměrové skenování v přenosném provedení. Výhody použití laserové hlavy ScanWorks

 • rychlost – 23 040 bodů za sekundu
 • přesnost – 50 µm = 3 sigma
 • rozlišení – 0,42mm minimum point-to-point
 • opakovatelnost – 20 µm = 3 sigma

Možnosti použití 3D skenovací technologie jsou bezmezné. 3D skenování může být použito v každé situaci, kdy není znám aktuální tvar součásti, kdy je potřeba tento tvar zobrazit nebo ověřit. Ačkoliv jsou možnosti použití omezeny pouze vlastní představivostí, jsou určité oblasti, kde je použití laserové skenovací hlavy s ramenem CimCore zvláště výhodné:

 • Zpětné konstruování – skenování existujícího výrobku neznámé geometrie a získání 3D zobrazení pro účely vývoje výrobku, jeho výroby případně porovnání s jiným.
 • 3D vizualizace a modelování – skenování objektu za účelem prostorového zobrazení a vytvoření 3D počítačového modelu.
 • Porovnání mračna bodů s CAD modelem – porovnání naměřených bodů reprezentujících skutečný výrobek s nominálními body CAD modelu.
 • Výroba prototypů – když byl vyroben prototyp s vyhovujícím tvarem, je nutné tento tvar geometricky definovat. Příkladem může být aerodynamické “ladění” ve zkušebním tunelu.
 • Výroba prototypů – když byl vyroben prototyp s vyhovujícím tvarem, je nutné tento tvar geometricky definovat. Příkladem může být aerodynamické “ladění” ve zkušebním tunelu.
 • Rozměrová kontrola – např. tvařených automobilových dílů a určení, zda jsou otvory na správném místě, mají správný tvar a rozměr.