Autodesk PowerINSPECT


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Autodesk®PowerInspect®
– komplexní kontrola a měření 3D povrchů


Autodesk®PowerInspect® od společnosti Autodesk® je vedoucím lídrem v oblasti poskytování řešení pro kontrolu a měření dílců na základě porovnání s CAD modelem. PowerINSPECT může být použitý se všemi typy inspekčních strojů, včetně manuálního CMM i CNC CMM, měřících ramen, optických měřících přístrojů a CNC obráběcích strojů.

Nabízí kvalitu a snadné používání, jednoduché uživatelské prostředí s intuitivním postupem práce. Odezva přímo na obrazovce a detailní grafické zobrazení dávají okamžitou odezvu na měřený bod. Měrné protokoly mohou být generovány automaticky v uživatelsky přizpůsobeném formátu s obsahem obrazových, tabulkových nebo statistických dat.


PowerInspect® CNC vám přináší


 • Porovnání s modely ve všech hlavních CAD formátech.
 • Rychlé ustavení a zarovnání komplexních povrchů.
 • Kontrolu uživatelsky definovaných sekcí.
 • Možnost měřit součást podél hran.
 • Plné možnosti kontroly geometrických tvarů.
 • Automatické vytváření prvků měření z CAD modelů.
 • Průvodce krok-za-krokem pro geometrické kótování a tolerance.
 • Export bodu, geometrie a plochy pro měřené entity.
 • Manipulaci s CAD daty – včetně offsetu plochy (např. reverzovat plochu pro plechy, jiskrovou mezeru pro elektrody).

Měrný protokol – výstupní dokumentace


 • Výstupní dokumentace je srozumitelná i při měření komplexních tvarů.
 • Protokoly jsou grafické, takže není problém jednoduše vyhledat všechna problémová místa.
 • Přizpůsobitelné protokoly umožňují vytvořit dokumenty, které odpovídají potřebám operátora, zákazníka, nebo externím požadavkům.
 • Vše může být vytištěno – od obrázku na obrazovce, po detailní tabulkový report.