Software


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Ovládací software pro souřadnicové měřící stroje IMS – Virtual DMIS


Standard DMIS 3.0 je základem Virtual DMISu, který je navržen tak, aby plně využíval požadavky současných standardů a umožnil nepřerušovaný sběr dat, analýzu dat a komunikaci měřícího stroje s dalšími komponenty systému.

 • software pracuje na Windows XP a 7
 • software “z jedné obrazovky” s jednoduchou obsluhou
 • dynamické pravítko uživatelských ikon – s průvodcem následujících funkcí
 • aktivní lišta uživatelských ikon nastavitelných uživatelem
 • import CAD souborů ve formátech: IGES, STET, DXF, VDA
 • obousměrný přenos dat mezi CAD stanicí a měřicím strojem
 • prostorové zobrazení měřené součásti
 • DMIS vstup, DMIS výstup, DMIS 3.0
 • multitasking and multithreading
 • multinápověda – hlasová,obrazová nebo textová
 • vertikální, horizontální a duplexní SMS konfigurační podpora
 • verze pro stroje s CNC i ručním řízením

Inteligentní měření


 • ikonizovaný DMIS – obrázkový DMIS seznam programů
 • použití GD & T dat importovaných s CAD souborem
 • umístit kurzor a kliknout měření
 • algoritmus pro inteligentní definování prvku (IFD’s). (systém sám určí typ geometrického prvku)
 • plné využití příslušenství Renishaw

Grafické funkce


 • vytváření měřícího programu přímo z CAD dat
 • optimalizace, simulace a ověření měřících programů na obrazovce počítače před spuštěním
 • skutečný prostorový model součásti s představou upnutí
 • skutečné zobrazení používaných snímacích dotyků a vybavení
 • využití on-line nebo off-line režimu
 • úplná simulace pohybu měřícího stroje na obrazovce počítače
 • knihovna měřicích strojů, Renishaw snímačů, dotyků a příslušenství
 • automatické prokazování kolizí stroje během simulace na obrazovce
 • informace o časové délce měřícího programu
 • program během měření

Obrazový výstup


 • vizuální popisovací diagramy
 • obrazové vzory připojené k prvkům pro vizuální představu
 • systém SPC

Měření obecných povrchů


 • využití nominálního tvaru modelu ve tvaru CAD dat
 • chyby propočtené z porovnání dílčích ploch, křivek nebo hran
 • grafické zobrazení porovnání naměřených a nominálních ploch
 • optimalizované automatické vyrovnání a polohování
 • funkce zpětného exportu do CADu
 • generování 2D sekcí z 3D ploch