Mikroskopy


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Mikroskopy a software pro metalografii


Invertovaný metalografický mikroskop IMM 901Metalografický mikroskop IMM 901, kde stačí připravit pouze jednu plochu:

 • základní zvětšení: 100x – 1000x
 • okuláry: 10x (zorné pole o průměru 16mm)
 • objektivy: 10x, 25x 40x, 100x
 • stolek: mechanický stolek 200 x 152 mm s posuvem 15 x 15 mm
 • osvětlení: nastavitelný jas
 • připojitelná kamera nebo fotoaparát s výstupem do počítače

Stereo-mikroskop PST 901 • základní zvětšení: 6,5x – 45x
 • okuláry: 10x
 • objektivy: 0,65x – 4,5x
 • stabilní stojan s pevným stolkem
 • osvětlení
 • připojitelná kamera nebo fotoaparát s výstupem do počítače

Polarizační mikroskop IPP 901 • základní zvětšení: 40x – 1000x
 • okuláry s velkým zorným polem: 10x
 • objektivy: 4x, 10x, 40x, 100x
 • jemné zaostřování s krokem 2 mikrony
 • otočný 360°, čtyři stupnice 0, 90, 180, 270

 

Software pro metalografii


IMAGIN MESURA 200Software IMAGIN MESURA 200 umožňuje nahlížet na povrch materiálu, porovnávat jej s uloženými obrázky a pokud je to nutné, tak uložit obraz do databáze. Databázi je možné vytvářet podle zákazníka, projektu, materiálu nebo typu vzorku.

Software IMAGIN MESURA 200 má několik měřicích nástrojů pro manuální měření rovného úseku, zakřiveného úseku, úhlů, plochy atd. Naměřená data se ukládají a archivují.

Software najde využití při analýze svárů makroanalýze apod.

Samozřejmostí je vkládání poznámek do obrázků, editor protokolů, export do Excelu.


IMAGIN GRANO 200Software IMAGIN GRANO 200 pro sledování mikrografické struktury najde své využití jak ve výzkumu tak v průmyslu. Tento software pro automatické měření velikosti zrn odpovídá rostoucím požadavkům laboratoří, výzkumu a zkušeben. Software umožňuje automatické měření dle ASTM E112 a EN ISO 643. Nejprve se definují hranice zrn a poté je možné měřit jejich velikost různými metodami: metody stanovení velikosti zrn jsou založeny na porovnání s normovanými zobrazeními a na zjištění počtu zrn, nacházejících se v definované ploše. Další popisovaná metoda vychází ze zjištění průměrné hodnoty délky protnutých úseků zrn na zkušební čáře.


IMAGIN NODULA 200Software IMAGIN NODULA 200 byl vyvinut pro automatickou detekci a zvýraznění grafitu v litině. Analýza litiny probíhá podle EN ISO 945.

Modulární systém umožňuje zákazníkovi výběr a používání pouze té části softwaru, kterou skutečně potřebuje.

Modul IMAGINE NODULA 200 je navržen pro slévárny šedé litiny, laboratoře apod. Software počítá procentuální zastoupení feritu, grafitu a perlitu v ploše. Všechna měření se ukládají s naměřenými hodnotami a měřítkem. Export výsledků do MS Office a vytváření protokolů se statistikou je standardem.