Novinky


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Novinky


Souřadnicové měřicí stroje IMS jsou standardně vybavovány snímacími systémy firmy Renishaw. Nejužívanější jsou sondy CNC snímací hlavy PH9,nebo PH10M se spínacími sondami TP2 a TP6, nebo sondy pro automatickou výměnu dotyků TP200. Velké možnosti nabízí kombinovaná opticko – dotyková hlava s označením VIP (Video Inspection Probe), vyvinutá v IMS. Tato hlava umožňuje při jednom upnutí využít jak optického, tak dotykového principu snímání ve všech třech souřadnicích. Hlavu je možno upnout buď přímo do pinoly stroje, nebo do indexovací hlavy Renishaw PH10M.