Speciální tvrdoměry


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Speciální tvrdoměry – moduly pro průmyslové měření tvrdosti


Jedná se o zařízení, určená pro opakovaná měření jednoho nebo podobných výrobků. Většinou se speciální tvrdoměr umísťuje do výrobní linky a obsahuje transportní zařízení na vstupu do tvrdoměru, tvrdoměr, třídící zařízení a výstupní transportní zařízení. Často je součástí speciálního tvrdoměru i obráběcí (frézovací) jednotka pro přípravu plochy pro měření tvrdosti. Speciální tvrdoměry jsou vyráběny vždy na zakázku podle požadavků zákazníka.

Qness vypracovala několik variant, z nichž jich zde několik schématicky uvádíme. Vyhotovení tvrodměru spočívá v individuálním návrhu konstrukce a kompletní řešení měření tvrdosti, které může zahrnovat měření tvrdosti, přípravu místa vtisku (např. frézováním), rozměrová měření, zkoušení na přítomnost trhlin a další.

Další možností je automat, který měří díly vycházející z linky např. podložky nebo různé díly pro automobilový průmysl. Lze dodat samostatný modul a další konstrukce závisí již jen na potřebách zákazníka.