Univerzální tvrdoměry 0,5kg – 3000kg


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Univerzální tvrdoměry s automatickým vyhodnocováním Q250, Q750 a Q3000 – Rockwell, Brinell, Vickers


Tvrdoměry Q250, Q750 a Q3000 jsou univerzální tvrdoměry pro automatické měření tvrdosti kovů podle Brinella, Vickerse a Rockvella a vychází z téže myšlenky. Měření tvrdosti kovů musí být přesné, oblusha tvrdoměru příjemná a výměna příslušenství snadná. Díky tomu vznikla konstrukce univerzálního tvrdoměru s pevným stolem, na který je možné oproti jiným tvrdoměrům umístit až 6x těžší výrobek, a pohyblivou horní částí tvrdoměru (ruční nebo motorická), pod kterou lze umístit až 450 mm vysoký výrobek (standardem jsou dvě velikosti 230 a 450mm). Firma Qness u těchto automatických tvrdoměrů aplikovala dvě inovativní řešení. Je to jednak odklopitelný držák výrobku, díky čemuž se, ať už výměna objektivu nebo výměna vnikacího tělesa, stává velice snadnou operací, a jednak automatické nalezení horní hrany výrobku pomocí ultrazvukových vln. Měření tvrdosti se tak stává doslova automatickým – další krok pro minimalizaci prostoru pro vznik chyby při měření (po automatickém měření je možné přeměřit tvrdost ručně). Jako možnost lze nabídnout i šestinásobnou tzv. “revolverovou hlavu” např. pro tři různá vnikací tělesa (např. Brinell, Vickers, Rockwell) a k tomu odpovídající obejtivy. Tvrdoměry jsou vybavené velice příjemným a jednoduchým softwarem, který obsahuje další novinku mezi tvrdoměry – automatické nastavení osvětlení. Není proto již nutné “dolaďovat” osvětlení podle povrchu výrobku, ale tento krok si provede tvrdoměr sám. Čelní zkouška prokalitelnosti Jominy je jednou ze speciálních aplikací tvrdoměrů.

Mezi další výhody softwaru Qpix T12 se řadí dnes již z jiných přístrojů samozřejmá možnost on-line podpory, statistiky (cp, cpk), export do Excelu, dodatečné přeměřování a další…

Přehled tvrdoměrů :


Tvrdoměr Q250MS


Podporované metody :

Modell Q250 A » 0.5 – 250 kg (4.9 – 2.450 N)
Modell Q750 A » 3 – 750 kg (29.4 – 7.358 N)
Modell Q3000 A » 10 – 3000 kg (98 – 29.430 N)


Univerzální tvrdoměry tvaru C s manuálním vyhodnocováním Q250 a Q750 – Rockwell, Brinell, Vickers


Technické parametry :

Technické parametry :

Obrázek celkového tvrdoměru Q250CS :

Detailnější znázornění stolku :

Detailnější znázornění stolku :