Software


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Software pro zkoušení materiálů, výrobků a komponentů


Ukázka testovacího softwaru pro univerzální stroje firmy Starrett.
Ukázka testovacího softwaru TesTWinner 950 pro univerzální stroje firmy TesT GmbH.