Univerzální zkušební stroje


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Univerzální zkušební stroje – trhačky


Aktuálně zastupujeme dva výrobce zkušebních strojů: německou společnost TesT GmbH a americkou firmu Starrett.

Univerzální zkušební trhací stroje byly navrženy pro použití jak při zkoušení pevnosti, tažnosti, síly atd. u vláken, papíru, textilu, plastů, fólií, gumy, pryže, kovů, keramiky a dalších, ale i pro testování hotových výrobků tahovými a tlakovými silami různé velikosti. Zkušební stroje se využívají jak ve výzkumu, tak kontrole kvality výroby, či výuce.

Spolehlivost a flexibilita jsou základními znaky těchto výrobků. Nejvyšší možná přesnost mechanického zpracování, vysoká tuhost rámů a integrace moderní řídící elektroniky při dosažení vysokého poměru výkonu k ceně bylo cílem konstruktérů při vývoji této typové řady. Úprava výšky nebo šířky zkušebního prostoru, rozšíření počtu zkušebních prostorů na 2 případně více a změna svislého na vodorovný zkušební prostor patří ke standardu. V závislosti na složitosti použití jsou zkušební stroje dodávány bez řídícího počítače nebo s ním.

Měřicí a řídící systém zkušebních, trhacích strojů byl navržen speciálně pro použití se stroji pro zkoušení materiálů. Řízení zkušebního stroje je možné v režimech řízeného posuvu příčníku, řízené síly (napětí) nebo řízené deformace (poloha, síla, napětí).

Všechny zkušební trhací stroje jsou dodávány s kalibrací u výrobce. Kalibrační data všech snímačů jsou uložena v konektorech snímačů, Při výměně nebo pozdějším nákupu dalších snímačů si řídící elektronika přečte kalibrační hodnoty.

Hodnoty pevnosti, maximální síly, tažnosti, a další parametry lze vytisknout do protokolu nebo odeslat do databáze k dalšímu zpracování.

Univerzální zkušební stroje a příslušenství můžeme rozdělit do následujících kategorií :

 • jednosloupové stroje

 • univerzální zkušební stroje – dvousloupové stroje

 • speciální zkušební stroje

 • zkušební rámy nábytku

 • příslušenství univerzálních a trhacích strojů – videoprůtahoměry a mechanické průtahoměry, automatické i ruční průtahoměry, čelisti a tlačné přípravky, vložky čelistí, klimatické a teplotní komory

 • software univerzálních zkušebních strojů

Příklady použítí univerzálních trhacích přístrojů :

– Zkoušení kruhové tuhosti a kruhové pružnosti podle norem ČSN EN ISO 9969, ČSN EN ISO 13968, EN 50086, ČSN EN ISO 9967 a    crepových testů dle , včetně snímače deformace – Zkoušení tvrdosti (odporu proti stlačení) pěny, molitanu a podobných materiálů podle DIN 53576, ASTM 3574, DIN 53579, DIN EN ISO 3386, EN ISO 1856, EN 2439 a dalších norem – zkušební stroj Inspekt table 5S – Zkušební stroj pro zkoušení biomateriálů v roztoku – Zkušební stroj vybavený teplotní komorou a vysokoteplotním průtahoměrem pro zkoušení kovů za zvýšené teploty dle normy EN ISO 6892-2 i za pokojové teploty dle normy EN ISO 6892-1. – Zkušební stroj pro zkoušení tlumicích a těsnicích materiálů dle DIN EN 1607. – Na strojích lze zkoušet i vlákna, textil, tkaniny, obvazy, popruhy. Např. podle norem EN ISO 2062, ČSN EN ISO 5079 nebo ČSN EN ISO 13934-1. – Testování pružin, srovnání charakteristik pružin – Různé zkoušky přilnavosti vrstev, odlupčivosti, peel test, dle norem DIN 53357, AFERA 5001, FTM 1, EN 1939, PTC 101 a dalších – Tahové zkoušky plastů podle normy EN ISO 527, elastomerů a gumy podle DIN 53504, ISO 4650, ČSN ISO 37 a dalších – Zkoušky plechů podle normy ČSN EN 10139, stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů (hodnota r – dle ČSN ISO 10113) a stanovení exponentu deformačního zpevnění plechů a pásů (hodnota n – dle ČSN ISO 10275)

Seznam norem, které splňují přístroje :

 • Syringe Test
 • Plunger Force Test
 • Tissue Test
 • Adhesive Strength Packaging
 • Tissue Adhesive
 • Needle Insertion
 • Tubing
 • Stent Dislodgement
 • Catheters
 • ASTM F88 – Seal Strength
 • ASTM F382 – Metalic Bone Plates
 • ASTM F451 – Bone Cement Strength
 • ASTM F564 – Metallic Bone Staples
 • ASTM F1828 – Ureteral Stents
 • ASTM F1839 – Foam Devices
 • ASTM F1874 – Sutures Bend Test
 • ASTM F2009 – Dissassembly Force Taper Connects
 • ASTM F2079 – Stents Tensile Strength
 • ASTM F2132 – Puncture Resistance
 • ASTM F2183 – Punch Testing
 • ASTM F2255 – Lap Shear Testing
 • ASTM F2256 – Tissue Adhesives
 • ASTM F2258 – Tissue Adhesives
 • ASTM F2392 – Burst Strength Sealant
 • ASTM F2458 – Closure Strength
 • ASTM F2477 – Stents Strength
 • ASTM F2502 – Plates & Screws
 • ASTM F2516 – Tensile Nitinol Wire
 • ASTM F2606 – Bend Vascular Stent
 • ASTM D6319 – Medical Gloves
 • BS EN 455-2 – Medical Gloves
 • ISO 7886-1 – Hypodermic Syringe
 • ISO 14879 – Tibial Trays
 • ISO 11193 – Medical Glove
 • T-Peel
 • 90° Peel
 • 180° Peel
 • Solder Paste Tackiness
 • ASTM F1140 – Burst Strength
 • ASTM D2659 – Top Load
 • ASTM F88 – Seal Strength
 • EN 868-5 – Seal Strength Pouches
 • ASTM C633 -Adhesion Spray Coating
 • ASTM D1335 – Tuft Binding Floor Covering
 • ASTM D903 – Adhesive Bond
 • ASTM D1876 – Peel Resistance
 • ISO 36 – Rubber Adhesion
 • ISO 2411 – Adhesion Plastic
 • ISO 4587 – Lap Shear Strength
 • ISO 11339 – Flexible Bond Assembly
 • EN 1465 – Lap Shear Strength
 • EN 1719 – Tack Measurement
 • EN 1939 – Peel Adhesion
 • FINAT Test Method 2 – 90° Peel
 • Compress (Load/Extension)
 • Compress (Stress/Strain)
 • Indentation (Load/Extension)
 • Indentation (Stress/Strain)
 • Spring Rate
 • Spring Force
 • Spring Height
 • Compression Test
 • Tensile Test
 • Tensile Strength
 • ASTM D3039 – Tensile Carbon Fiber
 • ASTM D3846 – Shear Strength
 • ASTM D7269 – Aramid Cords
 • ASTM D6484 – Compressive Strength
 • ASTM D1055 – Flex Resistance
 • ASTM D3574 – Indention Deflection
 • ASTM D3574 – Foam Deflection
 • EN 14509 – Shear Strength
 • ISO 527-4 – Tensile Isotropic/Orthotropic
 • ISO 14125 – Flexural Properties
 • ISO 14126 – In-plane Compression
 • TAPPI – 404 – Tensile Break Strength
 • TAPPI 220 – Burst Strength
 • TAPPI 456 – Wet Paper Strength
 • TAPPI 457 – Pull to Rupture
 • TAPPI 494 – Tensile Energy Absorbing