Zkoušení nábytku


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Zkušební zařízení pro zkoušení nábytku


Zkušební zařízení pro normalizované i speciální zkoušky sedaček, židlí, nábytku a stavebních dílů. Variabilní konstrukce zatěžovacích rámů může být přizpůsobena různým požadavkům uživatelů při zkouškách statickým nebo dynamickým a cyklickým zatížením. Zkušební rámy všech provedení jsou řízeny univerzální řídící jednotkou s PC a softwarem LabControl pod Windows®. Možnost řízení až 5 kanálů pracujících podle definovaného cyklu. Řízení je možné silou a dráhou. S těmito zkušebními zařízeními lze provádět zkoušky např. podle:

ČSN EN 14072 – sklo v nábytku, metody zkoušení
ČSN EN 1725 – Nábytek bytový – postele a matrace – bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 747-1 – Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů
ČSN EN 747-2 – Patrové postele do interiérů
ČSN EN 716-2 – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití
ČSN EN 14072 – Sklo v nábytku
ČSN EN 581-2 – Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách – Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku
ČSN EN 581-3 – Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách – Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku
ČSN EN 1728 – Nábytek bytový – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti
ČSN EN 1130-2 – Nábytek – Koše a kolébky pro bytové použití – Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 1153 – Kuchyňský nábytek – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro upevněné a volně stojící kuchyňské skříňky a pracovní plochy
ČSN EN 518 – Konstrukční dřevo – Třídění – Požadavky na normy pro vizuální třídění podle pevnosti
ČSN EN 12221 – Přebalovací jednotky pro domácí použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12227 – Dětské ohrádky pro domácí použití – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ENV 1178 – Nábytek. Dětské vysoké židličky do bytových prostor. Část 1: Bezpečnostní požadavky
LGA-test pro stoly
ČSN EN 1153 – Kuchyňský nábytek – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro upevněné a volně stojící kuchyňské skříňky a pracovní plochy
ČSN EN 12727 – Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost
ČSN EN 14988-2 – Dětské vysoké židle
ČSN EN 1729-2 – Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1957 – Bytový nábytek – Postele a matrace – Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik
ČSN P ENV 14443 – Bytový nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení trvanlivosti čalounění
ČSN EN 14749 – Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1022 – Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability
a další…