Příslušenství pro tvrdoměry


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Tvrdoměrné destičky a vnikací tělesa


V současné době poskytujenme prodej tvrdoměrných destiček, vnikacích těles a nejrůznějších upínacích přípravků.

Ohledně konkrétního typu je nutno nás kontaktovat.