Tvrdoměrné destičky


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Tvrdoměrné destičky


V současné době poskytujenme prodej tvrdoměrných destiček.

V závislosti na typu destiček je nutno nás kontaktovat.