Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 
Přístroje pro měření

Přístroje pro měření

O nás


Společnost METROTEST s.r.o. byla založena v 1994. Na základě smluv o obchodním a servisním zastoupení dodáváme zejména v ČR a ve SR. U zrodu společnosti stáli Ing. Tomáš Lébr a Ing. Pavel Plocha, odborníci na oblast metrologie a Ing. Jan Ludvík odborník na oblast zkoušení mechanických vlastností materiálů.

Odbornost, poctivost a vstřícný osobní přístup se staly krédem společnosti v jednání jak s novými zákazníky, tak zejména s uživateli dodaných zařízení a to po celou dobu jejich životnosti.

První obchodní kontakty byly navázány s výrobcem souřadnicových měřicích strojů, firmou International Metrology Systems Ltd. Následovalo rozšíření našich vztahů o výrobce profilprojektorů a měřicích video systémů, úspěšnou a známou společnost Starrett Precision Optical, Ltd. Dalším krokem bylo navázání spolupráce s dodavatelem zkušebních strojů, německou společností Hegewald & Peschke. V roce 2003 byla navázána spolupráce s výrobcem přenosných souřadnicových měřicích strojů, americkou společností CimCore Corp. Tímto krokem jsme zahájili dovoz 3D měřicích ramen z Kalifornie. V listopadu 2006 podepisujeme smlouvu o zastoupení s firmou Perceptron – výrobcem bezkontaktních laserových hlav k souřadnicovým měřicím strojům. V roce 2010 jsme navázali na zkušenosti v kontrole tvrdosti materiálů s novým zastoupením výrobce tvrdoměrů Qness, velmi rychle a dynamicky se rozvíjející společnosti. Dalším významným počinem bylo získání certifikátu pro kalibrace měřicích ramen CimCore/ROMER. Od roku 2013 se můžeme pochlubit instalací a pravidelnou certifikací kalibračního pracoviště těchto měřicích ramen, jediným takovým pracovištěm v ČR a SR. K dalšímu rozšíření zahraniční spolupráce došlo se společností Metkon vyrábějící kompletní program strojů a zařízení pro přípravu metalografických vzorků vč. veškerého spotřebního materiálu.