Partneři


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Partneři


Metrotest dodává a zajišťuje servis výrobků v České a Slovenské republice uvedených společností:


CimCore Corporation


CimCore zahájil svou činnost v roce 2000 jako odpověď na celosvětvou poptávku průmyslu po přenosných přístrojích pro rozměrovou kontrolu. V současné době stojí tato špičková technologie nad konkurencí. Výrobní závod sídlí ve městě Carlsbad / California. Marketing, podpora zákazníků, servis a školení je řízeno z Farmington Hills v průmyslové severní oblasti USA.

1973 Zakladatel společnosti Eaton Leonard Corporation, pan Homer Eaton si nechává patentovat a uvádí na trh víceosou ruku pro kontrolu trubek.
1986 Homer Eaton and Romain Granger zakládají společnost ROMER SARL (ROMER France) a uvádějí na trh přenosnou kloubovou měřicí ruku.
1989 Byla založena společnost ROMER Inc. aby prodávala produkty ROMER France v severní Americe. ROMER France pokračuje v prodeji mimo Severní Ameriku.
1996 ROMER Inc. uvádí na trh přenosný souřadnicový stroj Serie 1000, zkonstruovaný a vyrobený v USA. Technologie je příznivě přijata a obchod začíná prudce růst.
1998 ROMER Inc. uvádí na trh systém s vodicí dráhou, která tvoří 7. osu. Tím rozšiřuje použití i na velké díly a motorová vozidla.
2000 ROMER USA a ROMER France se dohodly, že vzájemně vstoupí do svých historických teritorií. V březnu 2000 zakládá společnost ROMER USA společnost CimCore, která bude prodávat výrobky mimo území Severní Ameriky.
2001 CimCore uvádí na trh přenosný SMS série 3000i™, systém GridLOK™ rozšiřující měřicí rozsah, a přenosný SMS STINGER. CimCore pokračuje v dodávkách přístrojů pro kontrolu a zpětné inženýrství (reverse engineering).
2002 CimCore zakládá společnost CimCore GmbH se sídlem v Německu. Navázána smlouva o zastoupení se společností Metrotest s.r.o. o zastoupení v ČR a SR.
2003 CimCore uvádí na trh laserovou měřicí hlavu pro bezdotykové měření.
2004 Romer CimCore se stává součástí společnosti Hexagon AB, Švédsko, divize Hexagon Metrology. Spojení s finančně velmi silnou skupinou umožní realizovat rozsáhlé plány vývoje a inovací a usnadní přístup na trhy v rámci sítě Hexagon AB


Metkon


Společnost Metkon byla založena v roce 1990 a patří se svými 80 spolupracovníky k světové špičce mezi přístroji pro dělení materiálu za mokra, zalisovávání a zalisování vzorků a přístrojů pro vybroušení a vyleštění vzorků.

Přístroje společnosti Metkon se nachází v laboratořích, v kontrole kvality, ve výrobních linkách, výuce a využívají je automobilové společnosti, jejich dodavatelé, malé nezávislé laboratoře a další oblasti průmyslu. Materiáloví a strojní inženýři, designéři a manažeři kvality využívají produktů METKON pro vyhodnocení mechanických vlastností materiálů, komponentů a struktur.


Qness GmbH


Firma Qness sídlí v Rakousku nedaleko Salzburgu. U zrodu Qness stáli dlouholetí odborníci v oboru měření tvrdosti, a proto není divu, že hned na počátku se firma pustila do vlastního vývoje tvrdoměrů a softwaru a nechala patentovat několik svých technických novinek, které usnadňují obsluhu tvrdoměru nebo dovádí jeho technické vlastnosti k dokonalosti.

Qness nabízí univerzální tvrdoměry pro všechny běžné metody (Rockwell, Brinell, Vickers, zkoušení plastů podle DIN EN ISO 2039) v různých velikostech a variantách. Dále patří do jejího portfolia konstrukce uživatelských řešení (portálové tvrdoměry, tvrdoměry pro zkoušení výrobků v lince atd).

Ať už se jedná o speciální konstrukce tvrdoměrů nebo univerzální tvrdoměry velikosti Q250 a Q3000, vždy se jedná o velmi kvalitní tvrdoměry moderní konstrukce, s intuitivní obsluhou softwaru, možnostmi připojení do sítě s online podporou a vysokou přesností měření.


Northern Digital, Inc.


Firma NDI má více než 27 letou tradici ve vývoji a výrobě přesných měřicích zařízení. Je považována za lídra v oboru přesného měření v medicíně, průmyslu a výzkumu. NDI do současné doby nainstalovala v celém světě více než 14 000 pokročilých měřících systémů. Inovativní technologie NDI se používají v rozhodujících medicínských a průmyslových aplikacích a při studiu pohybů živých tvorů a jejich orgánů. Výrobky je možno nalézt např. v počítačově asistované terapii, analýze chůze a držení těla, sportu a biomedicínském výzkumu, kontrole průmyslových výrobků a ergonomii. NDI má nyní více než 130 zaměstnanců.


International Metrology Systems Ltd.


International Metroogy Systems Ltd. byla založena v roce 1992 jako nástupce dřívější společnosti Advanced Measurement Systems Group Ferranti International Ltd.stroj na konci padesátých let, který byl patentován. V Společnost Ferranti vyvinula první souřadnicový měřicí současné době dosáhl počet instalovaných strojů Ferranti a IMS v celém světě čísla vyššího než 5000. Vedení firmy a výrobní základna v Edinbourghu ve Skotsku na ploše větší než 1800 m2. Z této plochy je 1/4 klimatizována a má výšku hal 6m. Kompletně vybavené poradenské a předváděcí centrum bylo otevřeno ve Swindonu. IMS má vybudovanou celosvětovou síť plně vyškolených a zkušených obchodních a servisních zástupců. Od svého vyčlenění z koncernu FERRANTI v roce 1992 pokračuje IMS ve svém růstu. Počet zaměstnanců IMS se do ledna 1993 zvýšil o více než 100%. V současné době pracuje ve výrobním závodě v Livingston přes 60 lidí. K nim je třeba přičíst ještě podpůrný tým specialistů a marketingových pracovníků po celé Velké Británii.Více než 25% zaměstnanců IMS je přímo zapojeno do výzkumu a vývoje. Investování do výzkumu demonstruje závazek IMS pro budoucnost. Pro zákazníka IMS to znamená, že obdrží výrobek, který reprezentuje nejmodernější technologii v době nákupu, ale který zároveň otevírá dveře budoucím inovacím. Základním principem IMS je, aby všechen vývoj byl vždy, pokud je to možné, směřován k zachování kompatibility s dříve vyrobenými stroji. Proto dříve vyrobené stroje je možno modernizovat současnými elektronickými systémy a softwarem.

Nedávno otevřela firma IMS nový výrobní závod v Jižní Koreji.


Starrett Precision Optical


Společnost L.S.Starrett byla založena již v roce 1880 ve městě Athol, státě Massachusetts, kde stále sídlí vedení společnosti. Laroy S. Starrett vynalezl a patentoval komunální měřidlo pro rychlé měření úhlů 45°, 90°, rovin a kolmosti vhodné především pro truhláře, obrábění kovů, montáž, finální obrábění kamene, atd.

Společnost Starrett je synonymem kvality, inovace, preciznosti, servisu a podpory zákazníkům. Více než 135 let naslouchá potřebám zákazníků, vyrábí kvalitní a přesné produkty, snadno použitelné pro široké spektrum zákazníků.

V současné době společnost Starrett vyrábí pět kategorií produktů:

Komunální měřící instrumenty (mikrometry, posuvná měřidla, kalibry, úchylkoměry,)

Optické a video měřící systémy + testovací přístroje

Granitové desky a stoly

Pilové pásy, pilové plátky, vrtací korunky

Dílenské a montážní nářadí

V současné době společnost L.S. Starrett zaměstnává více než 1800 lidé pocelém světě a je připravena dodat kompletní řešení ušité na míru potřebám zákazníků.