Optotrak


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Optická zařízení Optotrak


Optotrak – optický tracker najde své využití všude tam, kde je nezbytné mít přesný přenosný měřící systém. Optotrak je konstruován tak, aby se mohl využívat jako měřidlo ve výrobním středisku. Optický tracker v sobě spojuje všechny vlastnosti laserového trackeru spolu s výhodou sledování cíle v reálném čase a digitálního snímání. Optický tracker měří a sleduje pozici speciálně navržených cílů v prostoru, které se upevňují na měřený díl. Tři modely Optotraku odlišující se svojí velikostí zajišťují vysokou přesnost snímání měřených dílů.

Díky rychlému měření více objektů najednou je Optotrak od firmy NDI univerzálním měřícím přístrojem pro jakékoliv laserové skenování, souřadnicové měření a sledování dynamických pohybů součástí.

Cíl

Cíl je malý elektronický senzor, který se připevňuje na měřený objekt. S jeho pomocí se definuje konkrétní bod, který je zapotřebí změřit. Systém je schopen sledovat stovky cílů současně a poskytnout tisíce údajů za sekundu. Ikdyž je k systému připojeno více cílů, lze tyto cíle sledovat ve všech šesti směrech. Tato bezkontaktní metoda sledování cílů nemá vliv na dynamiku pohybu ani na umístění dalších senzorů.Optický tracker jako základ dalšího použití:

  • spolu s dynamickým měřícím strojem pro analýzu pohybu
  • spolu s přenosným měřícím zařízením jako souřadnicový měřící systém
  • pomocí laserové skenovací hlavy slouží jako bezkontaktní měřidlo

Specifikace systému:

model velikost objem počet zón
Model 300 1,5 m – 3,0 m 3m3 1
Model 1000 1,5 m – 4,5 m 10m3 1, 2
Model 2000 1,5 m – 6,0 m 20m3 1, 2, 3

Přesnost:

přesnost (µm) zóna 1 zóna 2 zóna 3
objemová 90 + L/100 90 + 2,5L/100 190 + 2,5L/100

Optotrak – přenosný souřadnicový měřící systém


Optotrak – lze využít také jako souřadnicový měřící systém, podobný měřícímu rameni. Optotrak jako souřadnicový měřící systém (CMM) nabízí naprostou svobodu pohybu při měření a snadnou obsluhu ruční ultralehké sondy, která je sledována opticky. Dokonalý systém garantuje snadné měření, neboť není zapotřebí mechanických spojení ani kabelů, které by omezovaly pohyb při měření a měření samotné. Pevný stacionární systém pak zajišťuje vysokou spolehlivost měření.

Tento typ měření lze přirovnat ke klasickým přenosným CMM, ale nemůže jej zcela nahradit.

Specifikace systému a přesnost:
dosah 2,25 m – 4,0m
měřící objem 5,4 m3
přesnost 90 + 2,5L/100

Scantrak


Scantrak je vyspělý laserový skenovací systém založený na laserovém skeneru V5 a softwaru Scanworks® firmy Perceptron. Toto skenovací zařízení je ideálním spojením výkonu, mnohostrannosti a snadné obsluhy nabízející více funkcí v jednom zařízení – ručně vedený laserový skener a kontaktní měřidlo se snadnou obsluhou. Vícestranná sonda vyvinutá firmou NDI a spojená s laserovým skenerem V5 dovoluje snímat povrch objektu ve všech směrech, aniž by se musel přerušit skenovací paprsek. Skenovací hlava Scantraku váží cca 900 g a řadí se tak mezi nejlehčí skenovací zařízení vůbec. Příjemné ovládání zajišťuje i vyváženovst skenovací hlavy. Scantrak lze použít jak pro bezkontaktní skenování detailů komplexního povrchu pro nejrůznější aplikace, tak i pro kontrolu a zpětné konstruování. Vícestrannou sondu lze od Scantraku oddělit a využít všechny její přednosti samostatně při použití jako dotykové sondy. Pomocí praxí ověřeného krokování lze dosáhnout vynikajících parametrů při skenování neznámé plochy z mnoha úhlů. Vysoká přesnost je zajištěna díky vyspělé technologii Dynamic Referencing vyvinuté firmou NDI a směr měření a vibrace nebudou mít vliv na přesnost. Optický tracker s vícestrannou sondou a Scantrakem se tak dostává před všechny ostatní technologie.

Specifikace systému a přesnost:
rychlost snímání 458400 bodů/s
střední šíře snímání 105 mm3
přesnost měření 24 µm = 2 sigma
opakovatelnost 50 µm = 2 sigma
typ laseru třída 2, 660 nm

Vícestranná sonda a dotykový modul AUTOsense


Vícestranná sonda přináší nový pokrok do již prověřeného systému. Vícestranná sonda integrovaná do Optotraku splňuje vzrůstající požadavky na vysokorychlostní měřící systémy měřící v reálném čase, které sledují 3D pozici objektu (XYZ) a orientaci. Vícestranná sonda má upevňovací systém, který nevyžaduje použití nástrojů, a je jej možné snadno a opakovaně připojit z důvodu vyšší užitnosti k různým měřidlům. Konfigurace zkalibrované vícestranné sondy dovoluje systému nepřetržité sledování natočení sondy a otáčení všech os o 360°. Tento design umožňuje nekonečné otáčení. Spolu s optickým trackerem představuje tato sonda špičku v oboru komplexního sledování více objektů ve všech šesti směrech současně.

Dotykový modul AUTOsense rozšiřuje ještě více již takto bohaté možnosti a výkon Optotraku. AUTOsense byl vyvinut firmou Renishaw pro firmu NDI a nabízí skenování, měření a dotykovou spoušť. Při použití jako dotykové spoušti redukuje AUTOsense nechtěné chyby a odchylky tím, že se začne snímat tehdy, když se sonda dotkne měřeného objektu. Během měření se nesejme žádný další bod, pokud sonda opustí povrch objektu. Rychlý upevňovací systém nevyžaduje ani nářadí k upevnění sondy, ani její opakovanou kalibraci. Výsledkem je pak vysoké pohodlí, vysoká kapacita měření a stupeň přesnosti měření.

Sledování

Díky jednoduchému připojení vícestranné sondy k objektu je možné sledovat vysokou rychlostí jeho komplexní pohyby – měření bodů, posun, orientaci, deformaci, úhel, zrychlení, vibrace, rychlost a dráhu.

Měření

Jednoduché připojení dotyku k vícestranné sondě z ní dělá lehkou kontaktní sondu bez omezení v pohybu.

Skenování

Jednoduchým připojením vícestranné sondy k laserovému scaneru se otevřou nové možnosti. Neomezené možnosti v pohybu vícestranné sondy zajišťují nepřerušené skenování s vysokým měřícím výkonem.