Tvrdoměry


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Tvrdoměry


Zkoušky tvrdosti patří mezi nejstarší a nejrozšířenější zkoušky kovů, plastů a jiných technických materiálů. Jedná se prakticky o zkoušky nedestruktivní, neboť funkční a vzhledové porušení zkoušených dílu je většinou bezvýznamné.

Tvrdost je obecně definována jako vlastnost, jež se projevuje odporem proti pružné, nebo plastické deformaci tělesa, nebo oddělování části povrchu, nebo jejich kombinací. Uvedené, dosti obecné definici vyhovuje více než 100 existujících zkušebních metod zkoušení tvrdosti. Obecně je možno rozdělit metody měření tvrdosti na metody vnikací a metody odrazové.

Přesné porovnání hodnot tvrdosti je možné pouze při použití stejné metody a stejného zkušebního zatížení. Hodnoty tvrdosti zjištěné jednou metodou nelze obecně převádět na jiné stupnice tvrdosti nebo pevnost v tahu. Takových převodů je třeba se vyvarovat s vyjímkou takových případů, kdy jsou k dispozici podklady pro přepočet z porovnávacích zkoušek.

Chcete se dozvědět více o jednotlivých zkušebních metodách, normalizaci a způsobech kontroly a ověřování? Připravili jsme pro vás ke stažení 22 stránkovou příručku ve formátu pdf o měření tvrdosti tvrdoměry. Čelní zkoušce prokalitelnosti – zkoušce Jominy se věnujeme v následujícím textu.


Tvrdoměry s malým zatížením – mikrotvrdoměry


Zajímají-li vás tvrdoměry se silovým rozsahem od 1 gramu do 60 kg, mužete pokračovat zde – mikrotvrdoměry.


Tvrdoměry pro plasty a kovy Rockwell, Brinell, Vickers


Nové tvrdoměry Q250 a Q3000 jsou nepřekonatelné svojí jednoduchostí obsluhy a přesností měření. Tvrdoměry měří ve stupnicích Rockwell, Brinell, Vickers a plasty. Naleznete je na této stránce o tvrdoměrech Q250, Q750 a Q3000.


Tvrdoměry do linky a speciální tvrdoměry


Vyrábíte nejrůznější součásti ve výrobní lince, potřebujete provádět 100% kontrolu výrobku metodou podle Rockwella či Brinella nebo se jedná o náročné aplikace? Řešením jsou speciální tvrdoměry, které se stanou součástí výrobní linky. Zajistí přísun výrobku (kola velkých průměrů, dlouhé tyče, svařence) do tvrdoměru, upnutí výrobku, přípravu plochy pro provedení vtisku, automatické vyhodnocení, označení výrobku, roztřídění výrobku podle tvrdosti a jejich dopravu z tvrdoměru.