Tvrdoměry


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Tvrdoměry


Zkoušky tvrdosti patří mezi nejstarší a nejrozšířenější zkoušky kovů, plastů a jiných technických materiálů. Jedná se prakticky o zkoušky nedestruktivní, neboť funkční a vzhledové porušení zkoušených dílu je většinou bezvýznamné.

Tvrdost je obecně definována jako vlastnost, jež se projevuje odporem proti pružné, nebo plastické deformaci tělesa, nebo oddělování části povrchu, nebo jejich kombinací. Uvedené, dosti obecné definici vyhovuje více než 100 existujících zkušebních metod zkoušení tvrdosti. Obecně je možno rozdělit metody měření tvrdosti na metody vnikací a metody odrazové.

Přesné porovnání hodnot tvrdosti je možné pouze při použití stejné metody a stejného zkušebního zatížení. Hodnoty tvrdosti zjištěné jednou metodou nelze obecně převádět na jiné stupnice tvrdosti nebo pevnost v tahu. Takových převodů je třeba se vyvarovat s vyjímkou takových případů, kdy jsou k dispozici podklady pro přepočet z porovnávacích zkoušek.

Chcete se dozvědět více o jednotlivých zkušebních metodách, normalizaci a způsobech kontroly a ověřování? Připravili jsme pro vás ke stažení 22 stránkovou příručku ve formátu pdf o měření tvrdosti tvrdoměry. Čelní zkoušce prokalitelnosti – zkoušce Jominy se věnujeme v následujícím textu.


Tvrdoměry s malým zatížením – mikrotvrdoměry


Zajímají-li vás tvrdoměry s rozsahem zatížení od 1 gramu do 62,5 kg, pokračujte do sekce Mikrotvrdoměry.


Tvrdoměry pro plasty a kovy Rockwell, Brinell, Vickers


Nové tvrdoměry z řady DuraVision jsou nepřekonatelné svojí jednoduchostí obsluhy a přesností měření. Tvrdoměry měří ve stupnicích Rockwell, Brinell, Vickers a provádí testy plastů.


Speciální tvrdoměry


Automatické systémy

Moduly DuraPro umožňují provádět nejdůležitější typy testů – Brinell, Vickers, Rockwell a Knoop. Moduly jsou určeny především pro integraci do plně automatizovaných výrobních systémů, které usnadňují 100% testování vzorků. Vyznačují se jasným rozhraním a rozsáhlou dokumentací pro integraci, nízkou údržbou a jednoduchou obsluhou.

Katalog