Profilprojektory


Přístroje pro měření v oblasti 2D a 3D, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo výrobků, příprava metalografických výbrusů.
 

Přehled měřicích, řídících a vyhodnocovacích jednotek


SR 121


Digitální výstupy pro 2 osy, základní metrolog. aplikace. rozlišovací schopnost 0,0001mm

 • převod jednotek mm/inch
 • inkrementální a absolutní odměřování
 • lineární kompenzace na měřítkách
 • nulování souřadnic
 • propojení RS232C

SR 221


Všestranně využitelná jednotka s vyhodnocováním geometrických prvků v rovině a jejich vztahů včetně tolerancí.

 • rozlišovací schopnost 0,002 mm/0,0001 inch
 • všechny funkce jako SR121 a další
 • automatické vyrovnání měřené součásti
 • lineární kompenzace na měřítkách
 • výpočet úhlů, rádiusů/průměrů, vzdáleností atd.
 • převod na polární a kartézské souřadnice
 • paměť pro více než 100 hodnot

SR 221E


Stejný typ jako SR 221, doplněný automatickým hranovým senzorem pro automatické snímání souřadnic na promítané hraně profilu.


SR 515

Nejvýkonnější vyhodnocovací jednotka řízená standardně PC s OS WINDOWS. Vysoký komfort a jednoduchost obsluhy i při řešení náročných geometrických úloh. Přehledné menu ovládané myší.

 • automatické ukládání naměřených prvků
 • grafické zobrazování měřených prvků a skupin během měření
 • samoučící programování pro opakované měření
 • zoom potřebných partií na součásti
 • barevné rozlišení tolerancí
 • okamžitý výstup hodnot zvoleného prvku
 • převod jednotek mm/inch
 • vyhodnocování úchylek tvaru
 • lineární kompenzace na měřítkách
 • neomezená paměť prvků
 • vytváření teoretických elementů
 • více než 100 měřených bodů na elementu
 • přepočet na kartézské polární souřadnice
 • měření obecných rovinných křivek
 • propojení na SPC


SR 515 CNC


Vybavení jako u předešlé verze doplňené o CNC řízení.

Vytvoření CNC programu:

 • samoučícím programováním
 • automaticky z vybraných naměřených prvků
 • přímo z CAD dat

Úhlový odměřovací systém


Standardní vybavení všech typů profilprojektorů Starrett

 • odměřování úhlů ve stupních a minutách nebo desetinném vyjádření
 • rozlišovací schopnost 1 úhlová minuta
 • tlačítko pro změnu směru orientace úhlu
 • tlačítko pro kalibraci úhlového čtení
 • inkrementální/absolutní odměřování